DRINGENDE KENNISGEVING! • Door de extreme gasprijs komen er aanzienlijk meer aanvragen binnen dan de verwerkingstijd toelaat.
Tegelijkertijd is er ook wereldwijd een tekort aan grondstoffen en een nationaal personeelstekort. Houd daarom rekening met wachttijden, wachtlijsten en eventueel langere
levertijden. Blijf vriendelijk tegen het hardwerkende personeel: we doen ons best, het duurt logischerwijs langer. Uiteraard leveren en helpen wij iedereen uitstekend.

Disclaimer

Copyright


De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten, combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en data bankrechten. Deze rechten berusten bij RR Trading. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van RR Trading is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Aansprakelijkheid


Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan RR Trading niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. RR Trading aanvaardt geen aansprakelijkheid voor maar ook enkele directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.

Verwijzingen en hyperlinks


Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. RR Trading geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.
Chat
Chat-Bot-Image

Hulp nodig? Ik help u graag.