DRINGENDE KENNISGEVING! • Door de extreme gasprijs komen er aanzienlijk meer aanvragen binnen dan de verwerkingstijd toelaat.
Tegelijkertijd is er ook wereldwijd een tekort aan grondstoffen en een nationaal personeelstekort. Houd daarom rekening met wachttijden, wachtlijsten en eventueel langere
levertijden. Blijf vriendelijk tegen het hardwerkende personeel: we doen ons best, het duurt logischerwijs langer. Uiteraard leveren en helpen wij iedereen uitstekend.

NAM subsidie pelletkachel

Wanneer kom je in aanmerking voor € 4.000,- subsidie?

  • Je hebt een schriftelijk advies gekregen van de NAM voor bouwkundig versterkende maatregelen.
  • Je bent eigenaar van een woning in één van de elf gemeenten waaraan de NAM of CVW een schade van ten minste € 1.000,- heeft vastgesteld in categorie A of B;
  • Je hebt een woning gekocht of opgeleverd gekregen, binnen éé'n van de elf gemeenten, op of ná 17 januari 2014.

Wanneer de hierboven genoemde regels van toepassing zijn dan kun je gebruik maken van de "Waardevermeerderings" subsidie.

Hoe aan te vragen?

Via de website http://www.snn.eu/waardevermeerdering/ kun je met je DigiD de subsidie aanvragen.

Wat moet je aanleveren?

Tijdens het invullen van de Waarde vermeerderings aanvraag dien je de volgende documenten digitaal aan te leveren.

  • Schade expertise rapport
  • Schade melding NAM (Toekenning van de schade door de NAM)
  • Offerte of factuur van de pelletkachel plus toebehoren

Toekenning van de subsidie?

Na het versturen van de aanvraag ontvang je binnen 5 werkdagen bericht of je aanspraak maakt op de subsidie.

Gereedmelding van de subsidie

Binnen twaalf maanden, na dagtekening van akkoord, moet de pelletkachel geïnstalleerd zijn. Na installatie kan de aanvraag gereed gemeld worden via de SNN site. De volgende documenten moeten hiervoor digitaal aangeleverd worden.

  • Kopie bankafschrift of bankpas
  • Kopie factuur waaruit blijkt dat de getroffen maatregelen zijn uitgevoerd

Uitbetaling subsidie pelletkachel

Na gereedmelding zal het toegekende bedrag worden overgemaakt naar je bankrekening.

Chat
Chat-Bot-Image

Hulp nodig? Ik help u graag.