Vraag vrijblijvend een
offerte bij ons aan

NAM subsidie pelletkachel

Wanneer komt u in aanmerking voor €4.000,- subsidie?

  • U heeft een schriftelijk advies gekregen van de NAM voor bouwkundig versterkende maatregelen.
  • U bent eigenaar van een woning in de elf gemeenten waaraan de NAM of CVW een schade van ten minste € 1.000,- heeft vastgesteld in categorie A of B;
  • U heeft een woning gekocht of opgeleverd gekregen binnen de elf gemeenten op of ná 17 januari 2014.

Wanneer de hierboven genoemde regels op uw situatie van toepassing zijn dan kunt u gebruik maken van de “Waardevermeerdering”subsidie.

Hoe aan te vragen?

Via de website http://www.snn.eu/waardevermeerdering/ kunt u met uw Digid de subsidie aanvragen.

Wat moet u aanleveren?

Tijdens het invullen van de Waarde vermeerderings aanvraag dient u de volgende documenten digitaal aan te leveren.

  • Schade expertise rapport
  • Schade melding NAM (Toekenning van de schade door de NAM)
  • Offerte of factuur van de pelletkachel plus toebehoren

Toekenning van de subsidie?

Na het versturen van de aanvraag ontvangt u binnen 5 werkdagen of u aanspraak maakt op de subsidie.

Gereedmelding van de subsidie

Binnen twaalf maanden, na dagtekening van akkoord, moet de pelletkachel geïnstalleerd zijn. Na installatie kan de aanvraag gereed gemeld worden via de SNN site. De volgende documenten moeten hiervoor digitaal aangeleverd worden.

  • Kopie bankafschrift of bankpas
  • Kopie factuur waaruit blijkt dat de getroffen maatregelen zijn uitgevoerd

Uitbetaling subsidie pelletkachel

Na gereedmelding zal het toegekende bedrag worden overgemaakt naar uw bankrekening nummer.